ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

Καρδιά Πτολεμαΐδας Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 9:00 μ.μ.

Βέργα Καστοριάς Σάββατο 6 Ιουλίου 2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 9:00 μ.μ.

Οξυά Καστοριάς Σάββατο 13 Ιουλίου 2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 9:00 μ.μ.

Σιδηροχώρι Καστοριάς Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 9:00 μ.μ.

Σιδηροχώρι Καστοριάς Σάββατο 20 Ιουλίου 2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 9:00 μ.μ.

Κεφαλάρι Καστοριάς Πέμπτη 25 Ιουλίου 2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 9:00 μ.μ.

Φωτεινή Καστοριάς Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 9:00 μ.μ.

Κορέστεια Καστοριάς Σάββατο 27 Ιουλίου 2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 9:00 μ.μ.

 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013
 
 
nea.ioul